Projekt INZNAK na targach PACTT - Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii 2022

Projekt INZNAK na targach  PACTT - Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii 2022

Targi PSBI 2022 byty współorganizowane przez Politechnikę Łódzką oraz Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT), na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wydarzenie miało formułę targów wynalazczości, a równocześnie forum wymiany wiedzy i doświadczeń, zaś jego odbiorcami byli przede wszystkim polscy przedsiębiorcy . Swoje oferty usług i rozwiązań technologicznych w jednym miejscu prezentowali przedstawiciele środowiska naukowego: zarówno uczelnie wyższe, jak i instytuty badawcze.

Więcej:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6932714768239611905