Home

Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X (INZNAK)

WIĘCEJ O PROJEKCIE

Cel projektu

Celem  projektu jest poprawa bezpieczeństwa przemieszczania się po drogach publicznych poprzez opracowanie koncepcyjne, budowę i badania testowe nowego rodzaju inteligentnych znaków drogowych, które umożliwią zapobieganie najbardziej powszechnym kolizjom na drogach szybkiego ruchu.

Planowany efekt projektu

Planowanym efektem projektu będzie opracowany typoszereg produktów, obejmujących inteligentne znaki stojące, wiszące i mobilne, wyświetlające dynamicznie aktualizowaną zalecaną prędkość jazdy, określaną samoczynnie. Wbudowany w znaki drogowe moduł elektroniczny umożliwi wielomodalny pomiar warunków ruchu (wizyjny, akustyczny i analizę warunków metrologicznych).

Szczegóły realizacji

Projekt nr POIR.04.01.04-00-0089/16 realizowany jest w ramach działania
4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
przez Konsorcjum w składzie:

Politechnika Gdańska – Lider Konsorcjum
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Siled Sp. z o.o.
Microsystem Sp. z o.o.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 6 902 082,72 zł.

Wartość dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5 929 720,59 zł

Termin realizacji projektu to 01.07.2017 – 31.12.2020 r.