Kontakt

Kontakt

Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Katedra Systemów Multimedialnych

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Kontakt w sprawach administracyjnych.
phoff@sound.eti.pg.gda.pl