Prezentacja promocyjna wyników projektu

Prezentacja promocyjna wyników projektu

Na fotografii: Prezes R. Trykosko, Prof. A. Czyżewski, Pani Dyrektor A. Oleksiak, Inteligentny znak drogowy, pan Sz. Gapiński

W dniu 23 lutego 2021 r. gościliśmy Panią Anitę Oleksiak, dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczyli także pan Ryszard Trykosko oraz Szczepan Gapiński – członkowie Konwentu Gospodarczego przy Rektorze Politechniki Gdańskiej. Pracownicy Katedry Systemów Multimedialnych przygotowali prezentację wyników projektu INZNAK oraz zorganizowali pokaz działania inteligentnego znaku drogowego, w trakcie jego komunikowania się z urządzeniem do monitorowania ruchu drogowego zamontowanym przy ul. Traugutta w Gdańsku. Pani Dyrektor i Pan Prezes wyrazili zainteresowanie wynikami projektu i wstępnie zadeklarowali wparcie w ich upowszechnianiu i stosowaniu.