Projekt Inznak został wyróżniony Nagrodą Siemensa

Projekt Inznak został wyróżniony Nagrodą Siemensa

W XXVI Konkursie o Nagrodę Siemensa naukowcy z Politechniki Gdańskiej otrzymali dwa główne wyróżnienia – nagrodę za projekt badawczy oraz promocyjną za pracę doktorską. Wśród laureatów znaleźli się również absolwenci studiów I stopnia. Zwycięskie projekty, które odpowiadają na potrzeby rynku i gospodarki – poza atrakcyjną nagrodą finansową – uzyskują szansę na wdrożenie i zastosowanie w praktyce w ramach rozwiązań technologicznych firmy Siemens.

Konkurs organizowany przez firmę Siemens wspólnie z Politechniką Warszawską służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce oraz absolwentów uczelni wyższych. Do konkursu zgłaszane są prace związane z zakresem działalności firmy Siemens. Spośród wniosków z całej Polski Jury wybrało najlepsze prace, które mają szansę na wdrożenie i praktyczne wykorzystanie dzięki wsparciu firmy Siemens – fundatora nagrody.

Nagrodę badawczą otrzymał zespół z Politechniki Gdańskiej pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego, w składzie; dr hab. inż. Grzegorz Szwoch, dr hab. inż. Józef Kotus, dr hab. inż. Piotr Szczuko, dr inż. Piotr Odya, dr inż. Karolina Marciniuk, mgr inż. Andrzej Sroczyński, mgr inż. Tomasz Śmiałkowski z WETI za pracę pt.: Inteligentne autonomiczne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów.

Inteligentne znaki drogowe komunikują prędkość obliczoną w odniesieniu do informacji otrzymanych z ciągu podobnych znaków umieszczonych wzdłuż odcinka autostrady, połączonych ze sobą za pośrednictwem sieci bezprzewodowej, opcjonalnie z możliwością wykorzystania sterowania zdalnego. Celem projektu INZNAK jest poprawa bezpieczeństwa przemieszczania się po drogach publicznych poprzez opracowanie koncepcyjne, budowę i badania testowe nowego rodzaju inteligentnych znaków drogowych, które umożliwią zapobieganie najbardziej powszechnym kolizjom na drogach szybkiego ruchu.

Ponadto dwie nagrody otrzymali młodzi pracownicy bratniego Wydziału EiA za pracę doktorską i w kategorii dla absolwentów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie głównej PG, w serwisie Politechniki Warszawskiej oraz na stronie firmy Siemens.

Wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie podczas obchodów Święta Politechniki Warszawskiej.