Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych 16 - 17.05.2022, Warszawa

Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych 16 - 17.05.2022, Warszawa

W dniach 16 i 17 maja 2022 r. w Warszawie odbył się Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych https://www.itspolska.pl/2022/05/20/podsumowanie-14-edycji-polskiego-kongresu-its-16-17-05-2022-r-warszawa/

Przedstawiciele firm Siled sp. z o. o. oraz Microsystem sp. z o. o. w ramach promocji wyników projektu INZNAK wzięli udział w wystawie, na której eksponowany był prototypowy egzemplarz Inteligentnego znaku drogowego (fotografie). Na stanowisku wystawowym eksponowano załączony plakat i udostępniono materiały promocyjne.