Kolejne spotkania dotyczące oferty wdrożeniowej wyników projektu

W ramach kontynuacji spotkań promujących wyniki projektu w dniu 12.01.2022 r. zorganizowano spotkanie z kierownictwem firmy Sprint S.A., która jest liderem na polskim rynku systemów ITS (systemów wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne w obszarze transportu drogowego). Spotkanie zorganizowano w Politechnice Gdańskiej, w trybie hybrydowym. Na spotkaniu obecny był osobiście Prezes Sprint S.A., Sławomir Wojtacki, zaś przedstawiciele kierownictwa oddziałów uczestniczyli zdalnie. Zademonstrowano prototypy Inteligentnego znaku drogowego, jeden z nich został uruchomiony w sali seminaryjnej na Wydziale ETI PG i działał w trakcie pokazu jako skomunikowany z urządzeniami zainstalowanymi przy ul. Traugutta w Gdańsku.

Podobny pokaz zorganizowano w dniu 17.01.2022 r. w związku z wizytą pana Piotra Wiśniewskiego, który jest m. in. przedstawicielem amerykańskiej firmy Hayden i innych.