Spotkanie inicjatywy KDT (Key Digital Technologies) - Bruksela

Spotkanie inicjatywy KDT (Key Digital Technologies) - Bruksela

W Brukseli, w dniach 3 i 4 maja 2022 r. Komisja Europejska zorganizowała spotkanie inicjatywy KDT (Key Digital Technologies):

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/key-digital-technologies-new-partnership-help-speed-transition-green-and-digital-europe

Firmy uczestniczące w projekcie INZNAK, tzn. Siled sp. z o. o. oraz Microsystem sp. z o. o. zorganizowały promocję tego projektu,

którego celem było zaangażowanie do współpracy partnerów europejskich.

Z tej okazji przygotowano plakat i prezentację, które zostały przedstawione przez prof. Andrzeja Czyżewskiego, kierownika projektu.