Aktualności

Pierwsza instalacja badawcza INZNAK poza terenem zabudowanym

Pierwsza instalacja badawcza INZNAK poza terenem zabudowanym

20 maja 2019 roku została zainstalowana pierwsza instalacja badawcza poza terenem zabudowanym. Instalacja została zainstalowana wzdłuż Alei Lipowej niedaleko miejscowości Żukowo. Instalacja została zbudowana w oparciu o skrzynkę czujnikową opracowaną w projekcie. Dodatkowo została zbudowana skrzynka akumulatorowa, która umożliwia zasilenie skrzynki z latarni ulicznej lub źródła odnawialnej energii – również rozwijanej w projekcie. Cała instalacja została

Artykuł w renomowanym czasopiśmie Applied Acoustics

1 Grudnia 2018 roku ukazał się artykuł w opisujący rezultaty projektu INZNAK w renomowanym czasopiśmie Applied Acoustics. W artykule wykonawcy projektu opisali metodę i sposób kalibracji natężeniowej sondy akustycznej w kontekście pozyskiwania pozycji źródła dźwięku.
Pierwsza instalacja badawcza INZNAK

Pierwsza instalacja badawcza INZNAK

11 lipca 2018 roku została zainstalowana pierwsza stacjonarna instalacja badawcza projektu INZNAK. Instalacja znajduję się przy ulicy Traugutta w Gdańsku i jest przymocowana do budynku firmy Techno Service. Instalacja składa się ze skrzynki czujnikowej wyposażonej w sensory monitorujące ruch drogowy (czujnik dopplerowy, lidarowy, kamera, mikrofon, natężeniowa sonda 3D, odbiornik Bluetooth) i środowisko (termometr, czujnik nasłonecznienia, czujnik
2018.01.24 Szkolenie z firmą VITRONIC

2018.01.24 Szkolenie z firmą VITRONIC

W dniach 23 i 24 stycznia 2018 roku odbyło się szkolenie z dostawcą urządzenia POLISCAN SPEED MOBIL. System ten łączy zalety kontroli prędkości przy użyciu technologii LIDAR oraz mobilności całej konstrukcji.
2018.01.12 – Seminarium projektu

2018.01.12 – Seminarium projektu

W Katedrze Systemów Multimedialnych odbyło się seminarium, na którym omawiano postępy w projekcie. Przedstawiono zmodyfikowany harmonogram, w którym ujęte zostało wydłużenie etapu I projektu do końca marca 2018, omówiono także stan realizacji raportów. Ważnym elementem spotkania było przedstawienie stanu aktualnego zakupów, z którego wynika, że wiele elementów zostało zakupionych, jednak nie wszystkie przetargi zakończyły się sukcesem.

2017.10.12 – Seminarium projektu

W Katedrze Systemów Multimedialnych odbyło się seminarium z udziałem konsorcjantów projektu. Podczas spotkania omówiono cele, jakie stoją przed każdym z konsorcjantów, przypomniano jakie kamienie milowe zostały zadeklarowane w projekcie oraz przedstawiono listę sprzętu zaplanowaną do zakupu w projekcie.