Nawiązanie współpracy z Operatorem Chmury Krajowej

Katedra Systemów Multimedialnych, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Politechnice Gdańskiej prowadzi projekty badawcze, które wymagają zastosowania technologii chmurowych. Nawiązana została współpraca z Operatorem Chmury Krajowej w celu przygotowywania badawczych narzędzi i rozwiązań wykorzystujących obliczenia w chmurze. Na tej współpracy skorzystają liczne projekty z dziedziny informatyzacji ruchu drogowego, inteligentnych miast, sterowania nowoczesnym oświetleniem oraz z