Katedra Systemów Multimedialnych, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Politechnice Gdańskiej prowadzi projekty badawcze, które wymagają zastosowania technologii chmurowych. Nawiązana została współpraca z Operatorem Chmury Krajowej w celu przygotowywania badawczych narzędzi i rozwiązań wykorzystujących obliczenia w chmurze.

Na tej współpracy skorzystają liczne projekty z dziedziny informatyzacji ruchu drogowego, inteligentnych miast, sterowania nowoczesnym oświetleniem oraz z obszarów telemedycyny i edukacji.

Rozpoczęto prace w oparciu o rozwiązania Google Cloud, skupione na budowie elementów opartych o architekturę mikroserwisową i konteneryzację. Ponadto, planowane jest wykorzystanie możliwości  przetwarzania danych z użyciem narzędzi do głębokiego uczenia sieci neuronowych oraz innych narzędzi sztucznej inteligencji.

Uzupełnieniem tych rozwiązań będzie również wykorzystanie podejścia Fog Computing (niskopoziomowy zbiór procesów, które realizowane są w pobliżu źródła danych w konkretnej sieci) jako rozszerzenia wykorzystania chmury obliczeniowej.